បញ្ចុះតំលៃ

Google Chromecast video VERSION 3 latest model

$55 $50

Available

Categories: ,

Description

Smarts plus design.
Elevate your TV with Chromecast.
162mm
HDMI plug
51.8 mm
13.8 mm

Compact design

Up to 1080p resolution

Supports all wireless networks WiFi 802.11ac (2.4GHz/5GHz)

HDMI plugs directly into TV

Micro-USB power

Tech specs
Dimensions & weight
52 mm • 52 mm
Colour
Charcoal
Resolution
Up to 1080p 60fps
Wireless
Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz/5 GHz)
Power
5 V, 1 A power supply
Ports & Connectors
HDMI • Micro-USB
Supported operating systems
Android • iOS • Mac • Windows

What’s in the box

Chromecast
Power cable
Power adapter

Requirements

TV with an HDMI port
Wi-Fi network
Wi-Fi-enabled supported device (learn more)
Looking for 4K?
Keep me updated about devices, news, tips and offers from Google Store.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Google Chromecast video VERSION 3 latest model”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Beckie Deal bring new products first in Cambodia - បេកគីឌៀល តែងតែនាំចូលផលិតផលថ្មីៗ មុនគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា. សូមទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់របស់ Beckie Deal Cambodia តាមរយះទូរស័ព្ទលេខ: 077 999 776 / 081 999 776. សូមអរគុណ!