71

បេកគីឌៀល មានសេវាបង់រំលោះជាមួយដៃគូរសហការ អុីអន / សេវាទិញចូល វ៉ៃដូរយកថ្មី

Apple MacBook Air 13.6" M3 Chip

MacBook Air 13.6" M3|8GB|256GB Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4053
$1,149 $1,130

-Apple M3 Chip
-8 Core CPU & 8 Core GPU
-8GB | 256GB
-13.6" Liquid Retina Display
-Weight : 1.24Kg | MRXT3
2 Years Warranty +$50

MacBook Air 13.6" M3|8GB|256GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4055
$1,149

-Apple M3 Chip
-8 Core CPU & 8 Core GPU
-8GB | 256GB
-13.6" Liquid Retina Display
-Weight : 1.24Kg | MRXQ3
2 Years Warranty +$50

MacBook Air 13.6" M3|8GB|256GB Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4056
$1,149 $1,130

-Apple M3 Chip
-8 Core CPU & 8 Core GPU
-8GB | 256GB
-13.6" Liquid Retina Display
-Weight : 1.24Kg | MRXN3
2 Years Warranty +$50

MacBook Air 13.6" M3|8GB|256GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4057
$1,149 $1,130

-Apple M3 Chip
-8 Core CPU & 8 Core GPU
-8GB | 256GB
-13.6" Liquid Retina Display
-Weight : 1.24Kg | MRXV3
2 Years Warranty +$50

MacBook Air 13.6" M3 /8GB /512GB Midnight (MRXW3)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE4061
$1,349

-Apple M3 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Weight : 1.24Kg | MRXW3
-FREE Screen Protector

MacBook Air 13.6" M3/8GB/512GB Grey (MRXP3)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE4058
$1,349

-Apple M3 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Weight : 1.24Kg | MRXP3
-FREE Screen Protector

MacBook Air 13.6" M3/16GB/512GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE4065
$1,699

-Apple M3 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Weight : 1.24Kg | MXCV3
-FREE Screen Protector

MacBook Air 13.6" M3/16GB/512GB Grey (MXCR3)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE4062
$1,699

-Apple M3 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Weight : 1.24Kg | MXCR3
-FREE Screen Protector

Samsung Galaxy Book

Samsung Galaxy Book3 Ultra 16" (I9/32GB/1TB) RTX 4070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3442
$2,999 $2,699

-Intel Evo Core I9-13900H
-Ram: 32GB LPDDR5 6000Mhz
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Display: 16” 3K AMOLED 120Hz
-NVIDIA GeForce RTX 4070 
-NP960XFH-XA3US
-
Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book3 Ultra 16" (I7/16GB/1TB) RTX 4050

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3885
$2,099 $1,999

-Intel Evo Core I7-13700H
-Ram: 16GB LPDDR5 6000Mhz
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Display: 16” 3K AMOLED 120Hz
-NVIDIA GeForce RTX 4050
-NP960XFH-XA1US
-
Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16" (I7/16GB/1TB) Graphite

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3443
$1,999 $1,599

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16” 3K Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16" (I7/16GB/1TB) Beige

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3899
$1,999 $1,599

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16” 3K Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book3 360 15.6"(I7/16GB/1TB)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3800
$1,299 $1,199

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1TB PCIe 
-Display 15.6” AMOLED Touch
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-NP750QFG-KA1US
-
Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book2 Pro360 15.6" (I7|16GB|1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3172
$1,899 $1,099

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 15.6” AMOLED Touch 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen /Weight 1.5Kg
-NP950QED-KB1US
-Free Bag Sleeve

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

Lenovo LOQ 15IRH8 Gaming 2023 (RTX 4050) RGB Key

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3518
$1,149 $1,049

-CPU :​ Intel Core I7-13620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA : RTX 4050 6GB
-Window Home / RGB Key 
-FREE Gaming Bagpack 

Lenovo LOQ 15IRH8 Gaming 2023 (RTX 4060) RGB Key

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3519
$1,249 $1,099

-CPU :​ Intel Core I7-13620H
-Ram: 16GB DDR5 5200MHz
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA : RTX 4060 8GB
-Window Home / RGB Key
-FREE Gaming Bagpack 

Lenovo Legion 5 AMD 82RD (R7/16GB/2TB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3415
$1,299 $949

-CPU :​ AMD R7-6800H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 2TB M.2 G4
-15.6" FHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-Keyboard RGB Gaming

HP Victus 16 (R7/32GB/1TB) 3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2919
$1,249 $949

-AMD Ryzen 7-6800H
-Ram : 32GB LPDDR4X
-SSD : 1TB PCIe SSD
-16.1" IPS 1920x1080
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Free Gaming Backpack

Lenovo ThinkPad L15 Gen2 20X70074US

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LT31BD2681
$899 $649

-CPU : AMD R7 Pro 5850U
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB Upgrade
-Display : 15.6'' FHD
-VGA: AMD Radeon
-Windows 10 Pro

ASUS ROG Flow X13 GV302XA

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3801
$1,249 $949

-CPU: AMD Ryzen 9-7940HS
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 512GB PCIe
-VGA: AMD Radeon Graphics
-Display: 13.4'' FHD Touch
-FREE Sleeve Bag
-FREE Asus Pen 35$

ASUS ROG Strix G513IM-US73

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE3304
$1,049 $900

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display 15.6″ FHD 144Hz
-Free ASUS Backpack

ASUS ROG Strix G513RM 2023

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3906
$1,099 $999

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ WQHD 2K 165Hz
-FREE ASUS Backpack

ASUS TUF Dash F15 RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2663
$1,499 $1,049

-CPU : Intel Core I7-12650H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Model : FX517ZR-F15.I73070
-FREE ASUS Backpack

MSI Stealth 16 (I7-13th/32GB/1TB) RTX 4070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3840
$1,799 $1,699

-Intel Core I7-13620H
-Ram: 32GB DDR5
-Storage : 1TB PCIe

-VGA: RTX 4070 8GB
-16" WUXGA 144Hz
-Free Gaming Backpack

MSI GP66 Leopard 11UG-290 (I7-11th/16GB/1TB/RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE1933
$1,499 $969

-Intel Core I7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz

GIGABYTE AERO 16" 4K(I7-12th|RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2604
$1,999 $1,149

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR4
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16" 4K AMOLED
-VGA: RTX 3070Ti
-Model: AERO 16 XE4-73US914HH

ACER Predator Helios 300 (I7-12th/16GB/512GB) RTX 3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3104
$1,399 $969

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-14" WUXGA 165Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Original Bag

ACER Predator Helios Neo 16 (I7-13th/16GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3901
$1,399 $1,199

-CPU: Intel Core I7-13700HX
-Ram: 16GB DDR5
-
Storage: 1TB PCIE
-VGA: RTX 4060 8GB
-Display: 16" WQXGA 165Hz

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen1 (I5-L16G7/8GB/512GB) Open Box

Available In Stock
1 Year Warranty hardware

SKU BECKIE3515
$1,200

-Intel I5-L16G7
-Ram : 8GB DDR4-4266hz
-SSD : 512GB PCIe 
-Display: Dual 13.3″ 2.8K QXGA

-Lenovo Digital Pen |Keyboard
-Model : 20RK0034AU

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 1 (I5/8GB/256GB) 99%

Available In Stock
3 months Warranty

SKU BECKIE3739
$699

-Intel I5-L16G7
-Ram : 8GB DDR4-4266hz
-SSD : 256GB PCIe 
-Display: Dual 13.3″ 2.8K QXGA

-Lenovo Digital Pen |Keyboard
-Model : 20RK0034AU

ASUS ROG Phone

Apple Vision Pro 1TB

Available In Stock
1 Year Warranty 100$

SKU BECKIE4050
$4,099 $3,899

Apple Vision Pro 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty 100$

SKU BECKIE4049
$3,799 $3,599

Apple Vision Pro 256GB

Available In Stock
1 Year Warranty 100$

SKU BECKIE4001
$3,699 $3,399

Apple iPhone 15 Pro Max 256GB ZP (White)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE4033
$1,220


ASUS ROG Phone 8 Pro 16GB|512GB

Available In Stock

SKU BECKIE3992
$939 $919

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 512GB/16GB

Available In Stock

SKU BECKIE3636
$759 $730

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 256GB/8GB

Available In Stock

SKU BECKIE3634
$899 $619

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB White

Available In Stock

SKU BECKIE3349
$899 $619

Apple Silicone case for iPhone 15 Pro Max

Available In Stock!

SKU BECKIE3867
$10

Wiwu Crystal Magnetic phone case for iPhone 15 Pro Max

Available In Stock

SKU BECKIE3820
$8

Apple 20W USB-C Power Adapter

Available In Stock

SKU BECKIE1469
$25 $20

Lenovo, Asus Mobile Gaming

Lenovo Legion Go (Z1 Extreme/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3841
$799 $760

Upgrade 1TB +100$
Upgrade 2TB +200$
-Free Screen Protection

ASUS ROG ALLY (Z1 Extreme/16GB/512GB)

Available In Stock
2 Year Warranty

SKU BECKIE3501
$699 $660

Upgrade 1TB +100$
Upgrade 2TB +200$
-Free Protective Shell

ASUS ROG ALLY Protective Shell

Available In Stock

SKU BECKIE3763
$20

Protective Shell Legion Go Case

Available In stock

SKU BECKIE4068
$10

Meta Quest 3 Carry Bag (Grey)

Available In Stock

SKU BECKIE4123
$20

BOBOVR M3 Pro Battery Pack Head Strap

Available In Stock

SKU BECKIE4015
$60


GoPro HERO12 Black Bundle

Available In Stock

SKU BECKIE4051
$450

- Free Stick 3 way
- Free Screen Protection
- Free Silicon Case 
- Free SD Extreme Pro 128GB

GoPro HERO10 Black

Available In Stock

SKU BECKIE4005
$299

- Free Stick 3 way
- Free Screen Protection
- Free Silicon Case 
-Free SD Extreme Pro 128GB

Neck Mount For Mobile and GoPro

Available In Stock

SKU BECKIE4124
$15

Docking Station Compatible for Mobile Gaming

Available In Stock

SKU BECKIE3737
$35

Apple MacBook Air 15" M2 Chip

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Out of Stock
1 Year Warranty X/A

SKU BECKIE3912
$1,079

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Screen Protector

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Midnight MQKW3

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3529
$1,160

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKW3
-FREE Screen Protection

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Starlight

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3530
$1,160

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKU3
-FREE Screen Protection

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Space Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3531
$1,160

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKP3
-FREE Screen Protection

Apple MacBook Air 13"

MacBook Air M1 chip/8GB/256GB Space Gray MGN63

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE1286
$799 $785

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE1305
$799 $785

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone

MacBook Air Apple M1 chip Gold MGND3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE4028
$799 $785

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone

Apple MacBook Pro M1 M2 Pro/Max

Macbook Pro 13.3'' M2 - 8GB- 256GB (Space Gray) MNEH3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE2849
$1,199 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEH3/LLA
-FREE Screen Protection

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 512GB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE2647
$1,399 $1,249

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEJ3/LLA
-FREE Screen Protection

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE2653
$1,249 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEJ3J/A /Japan 
-FREE Screen Protection

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 24GB - 1TB (Space Gray)

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU BECKIE2659
$1,699

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

Apple MacBook Pro 14" M3 Pro Chip

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3770
$1,570

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MTL73
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE3955
$1,570

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MR7J3
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3772
$1,899 $1,749

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MTL83
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Pro (11C-14C/18GB/512GB) Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3774
$2,199 $1,999

-Apple M3 Pro Chip
-11-Core CPU & 14-Core GPU
-18GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX33
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Pro (11C-14C/18GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3775
$2,199 $1,999

-Apple M3 Pro Chip
-11-Core CPU & 14-Core GPU
-18GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX63
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Pro (12C-18C/18GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3777
$2,599 $2,370

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX73
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Pro (12C-18C/18GB/1TB) Space Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3776
$2,599 $2,370

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX43
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Max (14C-30C/36GB/1TB) Space Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3811
$3,399 $3,149

-Apple M3 Max Chip
-14-Core CPU & 30-Core GPU
-36GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX53
-Free Screen Protection

Apple MacBook Pro 16" M3 Pro Chip

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/18GB/512GB) Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3778
$2,599 $2,340

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW13
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/36GB/512GB) Black

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3782
$3,099 $2,790

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-36GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW23
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/36GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3783
$3,099 $2,750

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-36GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW63
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Max (14C-30C/36GB/1TB) Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3786
$3,599 $3,399

-Apple M3 Max Chip
-14-Core CPU & 30-Core GPU
-36GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW33
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Max 16C-40C/48GB/1TB MUW63

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3787
$4,299 $3,889

-Apple M3 Max Chip
-16-Core CPU & 40-Core GPU
-48GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MUW63
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Max 14C-30C/96GB/2TB Space Black

Restock Soon
1 Year Warranty

SKU BECKIE4114
$4,999

-Apple M3 Max Chip
-14-Core CPU & 30-Core GPU
-96GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Free Screen Protection

Apple IPAD Air 5th (Latest Model)

IPad Air 5th 10.9'' 64GB WIFI Only Starlight

Available In Stock

SKU BECKIE2531
$599 $530

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Purple

Available In Stock

SKU BECKIE2609
$530

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Blue

Available In Stock

SKU BECKIE2528
$530

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray

Available In Stock

SKU BECKIE2530
$530

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Blue

Available In Stock

SKU BECKIE1596
$750 $699

-Free Screen Protection

iPad 10th 64GB WiFi Pink

Available In Stock

SKU BECKIE3057
$460 $420

iPad 10th 64GB WiFi only Yellow

Available In Stock

SKU BECKIE3056
$460 $420

iPad 10th 64GB WiFi only Blue

Available In Stock

SKU BECKIE3055
$460 $420

iPad 10th 256GB Wi-Fi only Pink

Available In Stock

SKU BECKIE3064
$580

Apple APPLE IPAD PRO 11 INCH M2 CHIP

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only (Grey-silver)

Available In Stock

SKU BECKIE3309
$799 $770

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Only (Grey)

Available In Stock

SKU BECKIE3312
$899 $880

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock

SKU BECKIE3003
$950 $910

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 40$

SKU BECKIE3073
$1,070

-Free Screen Protection

Apple iPad accessories

Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch Black MJQK3LL/A

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE0846
$320


Magic Keyboard for iPad Pro 12.9" (White) MJQL3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MK23BD1728
$320

Magic Keyboard for iPad Pro 11" / Air 5 (Black) MXQT2

Available In Stock
Promotion New Year

SKU MK23BD845
$290 $275


Magic Keyboard for iPad Pro 11" (White) MJQJ3

Available In Stock
Promotion New Year

SKU MK23BD1729
$290 $275


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch and iPad Air

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD801
$180


Smart Keyboard Folio for Ipad 12.9" For 6th Generation

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD802
$180


Smart Keyboard For iPad 10.5" & 10.2"

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD347
$130


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 12.9-inch 3rd generation

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD3661
$130

Magic Keyboard Folio for iPad (10th Gen) White

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD3286
$230

Logitech Combo Touch for iPad Pro 11"

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3556
$200

Logitech Folio Touch for iPad Pro 11"

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LF23BD3650
$200

Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9" 5th, 6th

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3557
$220

Logitech Combo Touch for iPad 10th Generation

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3886
$170

Apple Pencil 2nd Generation

Available In Stock
Promotion New Year

SKU BECKIE0348
$110 $105

Apple Pencil 1st Gen with Type C Adapter

Available In Stock
1 Year warranty add 10$

SKU AP23BD349
$99

Apple USB-C Digital AV MUF82

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AU23BD1775
$75

Apple Pencil Tips

Available In Stock
No Warranty

SKU AP23BD3441
$15

- 1 unit =15$ 4 units =55$

Apple Lightning & USB C to Headphone Jack

Available In Stock

SKU AL23BD3936
$15

Apple - AirTag 4pack

Out of Stock

SKU AA23BD2449
$115 $99

Apple Mac Mini M2 Chip

Apple Mac Mini M1/8GB/512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4044
$550

-Apple M1 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-Model : MGNT3

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3225
$630 $580

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD
-Model : MMFJ3

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MM33BD3226
$790 $770

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-Model : MMFK3

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3227
$1,499 $1,299

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO 16GB 512GB

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3456
$1,049 $999

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Apple Mac Studio (M2 Max-32GB-512GB)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2922
$2,099

-Apple M2 Max Chip
-12 Core CPU,30 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MQH73

Apple Mac Studio (M1 Max-32GB-512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD1906
$2,299 $1,699

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Apple Mac Studio Chip M1 20C,48C GPU Ram 64GB SSD 1TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3331
$1,999

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD
-Model : MJMV3 

TXESIGN Acrylic Holder For Mac Mini

Available In Stock

SKU TA33BD3481
$15

VAYDEER Mac Mini Stand SZD011-ZX

Available In Stock

SKU VM33BD3486
$50

WIWU ACCESSORIES FOR IPAD

Magic Keyboard Master MKB-03

Available In Stock

SKU MK34BD3686
$55

Wiwu Foldable Keyboard FMK-04

Available In Stock

SKU WF34BD3685
$45

WIWU Magic Folding Bluetooth

Available In Stock

SKU WM34BD3214
$35


WiWU Wireless Numbric keypad

Available In Stock

SKU WW34BD3594
$26

WiWU iTag anti-lost tracker

Available In Stock

SKU WI34BD3960
$14

WiWU Magic Keyboard Designed for iPad 12.9 inch

Available In Stock

SKU WM34BD2911
$90


WiWU Magic Keyboard Designed for iPad 11 inch

Available In Stock

SKU WM34BD3843
$90

Wiwu Magic Keyboard Designed for iPad 10th 2022 Only

Available In Stock

SKU WM34BD3197
$60


WIWU Combo Keyboard 10.2&10.5''

Out of Stock

SKU WC34BD2913
$70 $30


WIWU Smart Keyboard Folio With Case 10.2''/10.5'' (2019)

Available In Stock

SKU WS23BD1241
$40

WIWU Pencil Pro

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU WP23BD1491
$45

WiWu Pencil C Pro ( Type-C Port)

Available In Stock

SKU WP34BD3846
$40

WiWu Pencil L Pro ( Lightning Port)

Available In Stock

SKU WP34BD3847
$40

WiWu Bluetooth Pencil W

Out of Stock

SKU WB34BD3845
$35

Wiwu Pencil W Pro

Available In Stock

SKU WP34BD3861
$30

Rotative Pen Nib Organizer ( 4 Nibs included)

Available In Stock

SKU RP34BD3844
$15 $12

headset Apple, Sony, Surface, Bose

Apple AirPods Max Pink

Available In Stock

SKU BECKIE2991
$550

Apple AirPods Max Sky Blue

Available In Stock

SKU BECKIE3670
$550

Apple AirPods Max Silver

Available In Stock

SKU BECKIE3671
$550

Apple AirPods Max Grey

Available In Stock

SKU BECKIE2990
$550

Apple AirPods Max Green

Available In Stock

SKU BECKIE1602
$550

Apple AirPods Pro 2nd Type-C

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE3730
$219

Apple Airpods 3 model

Available In Stock !
1 Year Warranty

SKU BECKIE1697
$170

Apple AirPods 2 New (MV7N2)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AA34BD2408
$109

Bose Soundlink Flex 2023

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BS34BD3738
$180

Beats Fit Pro True Wireless Earbuds (Stone Purple)

Available In Stock

SKU BF34BD3283
$120

Apple Watch Series 8/Ultra

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3096
$780 $670

Apple Watch Series 9 41mm Silver Loop MR913

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4021
$410 $380

Apple Watch Series 9 41mm Pink Loop MR943

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4022
$410 $380

Apple Watch Series 9 41mm Midnight sport Loop MR8Y3

Available In Stock
1Year Warranty (MR8Y3)

SKU BECKIE3409
$410 $380

Apple Watch Series 9 41mm Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty (MR8W3)

SKU BECKIE3410
$410 $380

Apple Watch Series 8 45mm White MP6Q3 (M/L)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU BECKIE3407
$430 $370

Color: Green & Orange

-Color :  Blue/Gray & Black/Gray

WIWU Braid Magnetic Watch Band For iWatch(42/44/45/49mm)

Available In Stock

SKU WB15BD3857
$18

-Color :  Black & Blue

WIWU Milanese Magnetic Watch Band For iWatch(42/44/45/49mm)

Available In Stock

SKU WM15BD3859
$18

-Color :  Silvery, Local Gold & Black

Microsoft Surface Laptop Studio 1 and 2

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/64GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3708
$3,699 $3,349

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 64GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4060 8GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/16GB/512GB) RTX 4050.

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3701
$2,699 $2,399

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB LPDDR5x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2137
$1,999 $1,349

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Laptop Studio

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2134
$1,899

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX A2000
-Windows 11 Pro Original 

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3133
$999 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Graphite

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2984
$999 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Forest

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3134
$1,099 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection 

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3135
$1,099 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire CPO

Available In Stock
6 months Warranty

SKU BECKIE4085
$749

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3146
$1,299

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/512GB) Graphite

Out of Stock
1 Year warranty Hardware

SKU MS32BD3279
$1,550

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Original Window 11 Pro 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/32GB/1TB) Silver

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2989
$2,399 $2,199

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 3 / Laptop 5

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3710
$799

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen : 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3711
$799

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3713
$799

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sage

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3883
$830

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS34BD2958
$649

-Intel Core I5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 32GB / 1TB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3039
$2,399 $1,899

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS34BD3035
$1,999 $1,399

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-1.5 Kg /Windows Pro License

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (ICE BLUE)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2371
$999 $949

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 4 15'' i7 / 16GB / 256GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3036
$949 $849

-11th Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 256GB M.2
-Screen: 15” 2496 x 1664
-1.5 Kg /Windows 11 Pro

-
FREE Mouse, Mouse Pad
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

Microsoft Surface Laptop 4 13" Black (I7/16GB/256B) CPO

Available In Stock
6 months Warranty

SKU BECKIE3964
$699 $640

-Intel Core I7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 256GB M.2
-Screen: 13” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Mouse | Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 4 13" Black (I7/16GB/512GB) CPO

Available In Stock
6 months Warranty

SKU BECKIE4045
$699

-Intel Core I7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 512GB M.2
-Screen: 13” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 12 hours
-FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 8

Surface Pro X SQ1/16GB/512GB Black LTE

Available In Stock
6 Months Warranty CPO

SKU BECKIE3473
$699

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Upgrade 2TB SSD +$250
-Free Keyboard Bluetooth

Microsoft Surface Pro 5-6-7 Type Cover Black

Available In Stock
3months Warranty

SKU BECKIE0531
$120 $90

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 3-4-5-6-7

Available In Stock

SKU CB23BD537
$55

Microsoft Surface Go Type Cover (Black)

Available In Stock

SKU MS18BD427
$99

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD552
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MS23BD553
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Out of Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD556
$75

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new

SKU BECKIE0546
$19

Energizer AAAA Batteries 2 Pack

Available In Stock

SKU EA23BD561
$10

Dell Active Pen PN350M

Available In Stock

SKU BECKIE4132
$0

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD2287
$150 $99

Dell Active Pen (PN557W)

Available In Stock

SKU DA27BD3726
$45

Microsoft Surface Dial For All Surface Model

Available In Stock

SKU MS21BD420
$99 $60

HP Pen (1MR94AA)

Available In Stock

SKU BECKIE3527
$50

Lenovo Digital Stylus Pen

Available In Stock

SKU BECKIE3917
$45

ASUS PEN SA201H

Available In Stock

SKU BECKIE3139
$35

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (Sapphire)

Out of Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3083
$245

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3084
$245

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU BECKIE2192
$240

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 Poppy Red

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU BECKIE4118
$240

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 1 (Platinum)

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE1525
$175

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 1 Poppy Red

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE1526
$175

Surface Pro X Keyboard & Slim Pen 1 (Ice Blue)

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE1527
$175

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard With Slim Pen 2 (Black) មួយទឹក

Available In Stock
3 Month Warranty

SKU SP30BD3559
$170

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2196
$160

Surface Pro 8​-9​& Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2198
$160

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Forest)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU SP30BD3165
$160

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard ( Gray) Secondhand

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU SP30BD3513
$100

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard No slot Pen (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty​ 99%

SKU BECKIE4031
$65

WD M.2 2TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD3793
$299

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE2010
$180

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD1336
$120

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty

SKU WM30BD2009
$50

Case Surface Pro 8 ( 3 Colors)

Available In Stock
$30

Apple Imac

iMac 24" M3 (8C/10C) 8GB 512GB Blue

Available In Stock !
1 Year Warranty Hardware

SKU I219BD3934
$1,880

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRR3 

iMac 24" M3 (8C/10C) 8GB 512GB Silver

Available In Stock !
1 Year Warranty

SKU I219BD3966
$1,880

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRK3 

24" iMac® 4.5K display - Apple M3 - 8C - 10C 256GB Pink

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3876
$1,680

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRT3 

iMac 24" M3 (8C/10C) 8GB 256GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3932
$1,680 $1,660

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRJ3

24" iMac® 4.5K display - Apple M3 - 8 Core 256GB Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE1849
$1,480 $1,460

-Apple M3 8 Core 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard /Mouse
-Model : MQRD3 

iMac 24" M3 (8C/8C) 8GB 256GB Green

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3931
$1,460

-Apple M3 8 Core 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard /Mouse
-Model : MQRA3

iMac 24" M3 (8C/8C) 8GB 256GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3935
$1,460

-Apple M3 8 Core 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard /Mouse
-Model : MQR93

iMac 24" M3 (8C/8C) 8GB 256GB Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3948
$1,460

-Apple M3 8 Core 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard /Mouse
-Model : MQRC3

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock

SKU BECKIE2405
$20

iMac 24″ Retina 4.5K Chip M1 512GB CPO FGPJ3LL/A

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU BECKIE3877
$1,149

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Green

iMac 24″ Retina 4.5K Chip M1 512GB CPO FGPN3LL/A

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU BECKIE4000
$1,149

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Pink

iMac 24″ Retina 4.5K Chip M1 256GB CPO FGPM3LL/A

Available In Stock
6 months Warranty

SKU BECKIE3999
$1,049

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Pink

Apple Accessories For MacBook

Magic Keyboard with Touch ID & Numeric (Black)

Coming Soon
1 Month Warranty

SKU BECKIE3316
$220

Magic Keyboard with Numeric (White)

Out of Stock
1 Month Warranty​

SKU MK29BD3287
$150


Apple Magic Keyboard (White)

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1988
$130

Apple TV 4K Wi-Fi With 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AT29BD3285
$199

Apple Magic Trackpad (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD2790
$165

Apple Magic Trackpad (White)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1989
$150

Apple Magic Mouse Grey V3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD3391
$75


Apple Magic Mouse Silver V3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1985
$60


Dell XPS / Inspiron / Alienware

Alienware x16 Lunar Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3873
$3,299 $3,099

-Intel : Core I9-13900HK
-Ram : 32GB LPDDR5 6000MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-Display : 16" FHD+ 480Hz
-VGA: RTX 4080 12GB
-Free Alienware Backpack

Alienware M16 AWM16-9272BLK RTX 4080

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3549
$2,899 $2,799

-Intel : Core I9-13900HX
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-Display : 16" QHD+ 240Hz
-VGA: RTX 4080 12GB
-Free Alienware Backpack

Alienware M16 QHD+ 165Hz (I7/16GB/1TB) RTX 4070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3643
$2,149 $1,699

-Intel : Core I7-13700HX
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-Display : 16" QHD+ 165Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-Free Alienware Backpack

Dell XPS 17 (I7/32GB/1TB) RTX 4070 - Platinum Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3869
$2,999 $2,799

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 32GB DDR5 4800MHz
-Storage : 1TB PCIe
-17" UHD+ 3840x2400 Touch 
-VGA: RTX 4070 8GB
-XPS9730-7695SLV-PUS

Dell Inspiron 14" 2 in 1 (R7/16GB/1TB)

Available In Stock
1 Year Limited warranty

SKU BECKIE3552
$1,049 $899

-CPU : AMD Ryzen 7-7730U
-Ram : 16GB LPDDR4
-Storage : 1TB SSD
-14" FHD WUXGA Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Free Sleeve Bag

Dell Inspiron 16" 2-in-1 (I7/16GB/1TB) Platinum Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3902
$999 $949

-Intel Core I7-1360P
-Ram : 16GB LPDDR5
-Storage : 1TB PCIe
-16" WUXGA Touch Screen 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Free Sleeve Bag

Dell Inspiron 15.6" Touch (I7-13th/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4084
$849

-CPU : Intel Core I7-1355U
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe 
-Display : 15.6" FHD Touch
-VGA: Intel Graphics
-Free Mouse | Mouse Pad

Dell Inspiron 15.6" Touch (I5-13th/16GB/512GB)

ជួបគ្នាឆាប់ៗ Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE4099
$599

-CPU : Intel Core I5-1335U
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe 
-Display : 15.6" FHD Touch
-VGA: Intel Graphics
-Free Mouse | Mouse Pad

ASUS VivoBook Model

ASUS VIVOBOOK M1505YA-MA258W INDIE BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3971
$679

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R7-7730U
-Ram : 16GB LPDDR5
-Storage : 512GB
-Display : 15.6" FHD OLED
-VGA: AMD Radeon Graphics 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

ASUS VIVOBOOK X1605ZA-MB674W  Indie Black

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3969
$419
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I3-1215U
-Ram : 8GB LPDDR4
-Storage : 512GB
-Display : 16" FHD 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 License
-Free Backpack | Mouse

ASUS Vivobook E1504GA-NJ406W 1K-MIXED BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3997
$389

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I3-N305
-Ram : 8GB DDR4
-Storage : 512GB
-Display : 15.6"FHD
-VGA: Intel Iris Xe 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

ASUS VIVOBOOK E1404GA-NK221W 1K-MIXED BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3638
$379

(តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I3-N305 
-Ram : 8GB LPDDR4
-Storage : 512GB
-Display : 14" FHD 
-VGA: Intel Iris Xe 
-Windows 11 License
-Free Backpack | Mouse

ASUS VIVOBOOK E1404FA-NK416W 1K-MIXED BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3569
$489

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R5-7520U
-Ram : 16GB LPDDR5
-Storage : 512GB
-Display : 14" FHD
-VGA: AMD Radeon Graphics 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse